Affärssystemet som har
allt ni behöver, när ni behöver det

Affärs-systemet som har allt ni behöver, när ni behöver det

Microsoft Dynamics 365 Business Central
Den perfekta plattformen för digital transformation

Business Central (Cloud)

100% SAAS
Office 365 Tenant
Möjlighet till automatiska uppdateringar

Business Central (on-prem)

Egen server eller hybrid (cloud)
Inga automatiska uppgraderingar
.

Bättre insyn i ekonomin

Fatta välgrundade beslut med sammankopplade data från redovisnings-, försäljnings-, inköps-, lager- och kundtransaktioner.

Skapa diagram över ekonomiska resultat i realtid med inbyggda Power BI-instrumentpaneler. Identifiera mönster och trender och få nya insikter med hjälp av djuplodande analyser och obegränsade dimensioner.

Få snabbare ekonomiska avslut och rapportering och upprätthåll regelefterlevnaden med snabba, korrekta och effektiva kundreskontra och leverantörsreskontra.

Förbättra prognosernas precision med omfattande datamodellering och analys. Anpassa och dela rapporter med smidigare Excel-integration.

Optimera försörjningskedjan

Förutse den optimala återanskaffningen med inbyggd intelligens. Använd försäljningsprognoser och förväntade lagerbrister för att föreslå, skapa eller uppdatera inköpsorder, produktionsorder, monteringsorder eller överföringsorder automatiskt.

Få en helhetsbild över lagret så att du kan uppfylla order i rätt tid. Spåra alla artikeltransaktioner och rörelser genom att konfigurera lagerplatser baserat på distributionslagrets planlösning och lagringsenheternas dimensioner.

Beräkna och optimera tillverkningskapacitet och -resurser för att skapa bättre produktionsplaner för att effektivt tillgodose behov till högsta effektivitet.

Ha alltid rätt mängd i lager genom automatiskt beräkningar utifrån lagernivåer, ledtider och beställningspunkter. Föreslå påfyllnad i tid till plockplatser för att optimerat nyttjande av lagerplatser och zoner.

Få lönsamhet i ditt projekt
– håll budget & tid

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter tillsammans med avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla, ändra och kontrollera budgetar för att uppnå lönsammare projekt.

Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Lätt att följa upp fakturering och tydligt redovisa utfall mot budget i kommunikation med kund.

Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.

Öka försäljningen & hantera service 

Prioritera försäljningsleads baserat på potential. Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela din försäljningscykel.

Omvandla offerten till pengar snabbare. Agera snabbare vid försäljningsrelaterade frågor, serviceförfrågningar och hantera betalningar – allt från Outlook.

Få en bred översikt över dina serviceuppgifter, arbetsbelastningar och medarbetarnas kompetens. Då kan du effektivt tilldela resurser och snabbare avsluta ärenden.

Priser

Kontakta oss om du vill ha en detaljerad utvärdering, konsulttjänster eller mer information om prissättning.

Dynamics 365 Business Central
Essentials
 

611,60 kr

per användare/månad

Kontakta oss
Dynamics 365 Business Central
Premium
 

873,70 kr

per användare/månad

Kontakta oss
Dynamics 365 Business Central
Team Members
Från

69,90 kr

per användare/månad

Kontakta oss
Jag har NAV men vill
ha bättre support

Everst skiljer sig från andra Microsoft konsulter. Vi gör saker enklare och effektivare och vi vill att ni uppfattar oss som en del i er organisation. Vi utlovar en god relation och ett ömsesidigt förtroende. 

Jag vill få ut mer av mitt system

Dynamics har ett enormt utbud av tilläggslösningar. Everest kan rekommendera ett flertal olika applikationer som ökar mångsidigheten av ditt Dynamicssystem. 

Jag vill uppgradera till Dynamics 365 BC

En uppgradering till Dynamics 365 Business Central är den sista stora uppgraderingen av ditt Microsoft system du behöver göra. En investering som håller långt in i framtiden. 

Varför Dynamics
365 BC?

Att skaffa ett nytt affärssystem kan vara ett stort projekt för alla företag oavsett storlek. Vi på Everest vill göra det så enkelt som möjilgt för er i denna process. 

Några av våra nöjda kunder:

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!