SweBase

SweBase anpassar Microsoft Dynamics 365 Business Central till den svenska marknaden

SweBase är framtaget för att anpassa Business Centrals affärssystem till den svenska marknaden. Om du har verksamhet i Sverige och ska använda Business Central effektivt är SweBase en förutsättning.

 

 

 

Fördelar med SweBase:

  • Dokument enligt svensk standard

  • Stöd för att minska antalet felregistreringar

  • Buggrättningar, snabbt implementera rättningar som uppdagas i standardapplikationen

  • Moduler som är speciella för Sverige, t.ex. autogiro och leverantörsbetalningar

  • Förändring av användargränssnittet som motsvarar användarnas krav/behov

  • Ett exempel är ankomstregistreringen som är gjord för Sverige

  • Diverse funktioner användbara vid kundunik utveckling

Vill du veta mer om SweBase?

Kontakta oss

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!