Logtrade

TA-Sytem eller transportadministrationssystem. För företag som vill skicka eller ta emot paket och gods och därför behöver köpa, boka och hantera transporter från transportföretag.

Vad kan det göra?

  • Leverantörer

  • Kunder

  • Artiklar

  • Kontoplan

  • Dimensioner

  • Inställningstabeller såsom bokföringsmallar

Vad är värdet?

  • Minskade kostnader till följd av bättre planering av vägval.

  • Minskade kostnader till följd av smartare lastning.

  • Minskade kostnader till följd av möjligheten att nyttja den mest passande transportören för en sträcka.

  • Transportkedjan blir mer transparant, vilket gör det enklare att vidta åtgärder där, och när, det uppstår problem.

Vi har valt att jobba med logtrade connect eftersom det är en produkt som varit omtyckt av NAV användare sedan 2009 och eftersom den är integrerad mot Microsofts affärssystem. Logtrade finns nu också som Extension för Dynamics 365 Business Central.

 

Vill du veta mer om Logtrade?

Kontakta oss

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!