Integritetspolicy och Cookies

Integritetspolicys och Cookies

Dina personuppgifter
Vi på Everest Business Solutions vill att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. I denna text beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter i våra marknadsföringsaktiviteter.

Everest Business Solutions, org. nr 556723-0932 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. 

Cookies
Den här webbplatsen använder cookies för att exempelvis föra statistik kring hur våra webbplatsbesökare använder vår hemsida. Informationen analyseras för att förbättra webbplatsen men kopplas aldrig till en enskild individs användning och du förblir anonym i statistikverktyget. Samtycke till vår användning av Cookies i enlighet med villkoren i denna policy, när du först besöker vår webbplats tillåter oss att använda Cookies varje gång du besöker vår webbplats.

Hur vi samlar in dina personuppgifter
Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Information om din dator inklusive din IP-adress, geografiska plats, webbläsar-typ och version och operativsystem.
 2. Information om dina besök på och användning av den här webbplatsen inklusive hänvisnings-källa, besökslängd, sidvisningar och webbplatsens navigerings-vägar.
 3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postadress.
 4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats. Till exempel ditt namn, profilbilder, kön, födelsedag, förhållandestatus, intressen och hobbyer, utbildningsinformation och anställningsinformation.
 5. Information som du anger för att skapa ett abonnemang på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
 6. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den.
 7. Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktioner du gör via vår webbplats, som inkluderar ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kreditkortsinformation.
 8. Information som du lägger upp på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet.
 9. All annan personlig information som du skickar till oss.

Utlämnande av personlig information 
Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår grupp av företag (detta betyder våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och alla dess dotterbolag) som rimligen är nödvändiga för de ändamål som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information: 

 1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 2. i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden,
 3. för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken);
 4. till köparen (eller den potentiella köparen) av ett företag eller en tillgång som vi säljer (eller överväger); och
 5. till någon person som vi rimligen tror kan ansöka till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen, där en sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga åsikt rimligen skulle kunna beställa utlämnande av den personliga informationen.Förutom vad som anges i denna policy kommer vi inte att tillhandahålla din personliga information till tredje part.

Internationella dataöverföringar

 1. Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan något av de länder där vi verkar för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina och Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår webbplats eller skickar för publicering på vår webbplats kan vara tillgänglig via internet över hela världen. Vi kan inte förhindra att andra använder eller missbrukar sådan information.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföringar av personlig information som beskrivs i detta avsnitt.

Sparandet av personlig information

 1. detta avsnitt beskriver vår policy och vår procedur för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter när det gäller lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller ändamål får inte lagras längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål eller för dessa ändamål.
 3. Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:A) i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;B) om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden; ochC) för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att tillhandahålla information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

Säkerheten för din personliga information

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. 
 2. Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats kommer att skyddas av krypteringsteknik.
 4. Du bekräftar att överföringen av information över internet i sig är osäkert och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
 5. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på vår webbplats).

Ändringar
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera den här sidan ibland för att säkerställa att du förstår alla ändringar av denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via det privata meddelande-systemet på vår webbplats.

Dina rättigheter
Du kan be oss att ge dig all personlig information som vi har om dig; 

Vi kan komma att spara personlig information som du begär i den utsträckning lagen tillåter det. Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen att godkänna i förväg vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts webbplatser
Vår webbplats innehåller hyperlänkar till och information om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över och är inte ansvariga för tredje parts integritetspolicy och praxis.

Uppdatera information
Meddela oss om den personliga informationen som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kontakta oss
Om du har frågor angående Everest Business Solutions integritetspolicy så är du varmt välkommen att höra av dig till oss på: 
Telefonnummer: 0731 52 64 24
Email: info@everest.se
Besöksadress: Töpelsgatan 5B 416 55 Göteborg

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!