Everest SAF-T

Obligatorisk rapportering av SAF-T i Norge.

Sen den 1 jan i år gäller obligatorisk SAF-T (Standard Audit File for Tax) rapportering i Norge. Lagen innebär att företag med en omsättning över 5 miljoner NOK eller har fler än 600 transaktioner måste kunna rapportera in filer enligt denna standard till den norska skattemyndigheten. I dagsläget behöver företaget rapportera in bokföringsposter, kund- och levreskontra samt underlag för momsberäkning. På längre sikt kommer SAF-T att omfatta de flesta rapporterna till myndigheter samt att utökas med lager, anläggningstillgångar, fakturadetaljer samt ägarförhållanden.

Vad händer om man inte kan rapportera enligt SAF-T? 

Om företaget inte kan rapportera till myndigheten i tid erläggs företaget en avgift per dag tills att man inkommer med korrekt filer enligt SAF-T.

Hur kan vi vara till hjälp?

Everest tillhandahåller en lösning för att rapportera SAF-T för svenska företag som har bolag i Norge. Oavsett om ni arbetar i Business Central, Dynamics NAV 20XX eller NAV 2009 så hjälper vi er att uppfylla kraven på rapportering.

Vad händer om din nuvarande systemleverantör inte kan erbjuda rapportering enligt SAF-T? 

Ingen fara, du behöver inte byta leverantör. Be din systemleverantör att kontakta oss så hjälper vi gärna till.

Vill du veta mer om Everest SAF-T?

Kontakta oss

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!