Everest Master
Data Management

Everest Master Data Management är en add-on/extension som möjliggör en effektiv hantering och utbyte av masterdata mellan bolag inom samma koncern. Det säkerställer att samtlig data alltid är i synk vilket är en förutsättning för t ex jämförelser mellan bolag samt rapportering.

Ett bolag (befintligt eller fiktivt) anges som master och på tabellnivå anges vilken data som innefattas av lösningen samt om den ska skjutas ut till övriga bolag alternativt endast finnas tillgänglig att hämta. Givetvis kan man undanta fält så att ett fält i en masterdatatabell kan ändras lokalt. Exempel på det kan vara att man ska kunna spärra ett konto lokalt.

Lösningen är helt fristående, dvs påverkar inga standarobjekt, och finns för alla versioner av Dynamics Navision upp till Dynamics 365 Business Central. Det finns också möjlighet att utbyta masterdata mellan olika versioner vilket gör lösningen användbar vid uppgradering.

 

Exempel på data som med fördel hanteras som masterdata;

  • Leverantörer

  • Kunder

  • Artiklar

  • Kontoplan

  • Dimensioner

  • Inställningstabeller såsom bokföringsmallar

All logik, standard och tillkommande anpassningar valideras när data utbyts mellan bolag i lösningen vilket säkerställer att dataintegriteten hålls intakt. Kommunikationen är omedelbar.

Vill du veta mer om Everest Master Data Management?

Kontakta oss

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!