Continia Payment Management

Hög kvalitet och säkerhet under hela betalningsprocessen.

Är dina betalningsprocesser för tidskrävande?

Hantering av betalningar kan visa sig bli en dyr process för ditt företag, eftersom leverantörsbetalningar ofta är förknippade med onödiga kostnader. Det kan röra sig om sena betalningar och förseningsavgifter, tidsåtgång för korrigering av felaktigheter, missade kassarabatter, resursåtgång för import och export av filer till och från banken etc. Det är merarbete och kostnader som i stället hade kunnat läggas på att stärka och utveckla verksamheten.

Genom att använda Payment Management får du ett stabilare betalningsflöde eftersom generering och validering av betalningsinformation sker genom hela betalningsprocessen. När du använder tillägget skapas automatiskt ett stort urval av betalningsmetoder och definitioner för identifiering av betalningar.

Med hjälp av Direct Communication-modulen överförs alla betalningar, statusfiler och kontoutdrag automatiskt till och från banken, vilket innebär att den tidskrävande och osäkra processen med manuell filexport och filimport till och från banken elimineras.

Med detta tillägg blir det enklare än någonsin att betala sina leverantörer.

Funktioner och fördelar med appen:

  • Direkt bankkommunikation.

  • Full integration erbjuds för ett stort urval av bankformat (ex. SEPA, CAMT054)

  • Hjälp att skapa bankkonton och leverantörsbetalningsinformation.

  • Avancerad konfiguration av betalningsjournaler.

  • Betalningar till flera banker från en enda betalningsjournal.

  • Avancerad bankavstämning bank statment intelligente (tilläggsprodukt för bankavstämning)

Versionstöd
Microsoft Dynamics NAV - Dynamics 365 Business Central.
Supporterade länder
Sverige, Norge, Danmark

Vill du veta mer om Continia Payment Management?

Kontakta oss

Reservera din plats!


Ett steg närmare värdefulla insikter!


Subscribe

Ettstegnärmareviktigainsikter!